SOLPLASSEN CAMPING

Fyll ut bestillingen

Slik bestiller du

1. Fyll ut informasjon om din bestilling

2. Godta Salgsbetingelser og Ordensregler

3. Betal depositum med kort

Ordensregler på området

1. Ro om natten
Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro, og det skal vises størst mulig hensyn til andre gjester.

2. Bilkjøring
Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet. Mellom kl. 23.00 og 07.00 er det ikke tillatt med kjøring inne på campingplassen. Biler kan i dette tidsrommet parkeres på parkeringsplass utenfor campingplassen.

3. Parkering
Det er kun tillat å parkere 1 bil per campingenhet. Det er heller ikke tillat å parkere hengere og båter på plassen. Kontakt resepsjonen ved behov for ekstra parkering.

4. Bortvisning
Personer som opptrer overstadig beruset, viser usømmelig opptreden, skaper bråk eller på annen måte er til sjenanse for andre på campingplassen, kan bortvises med øyeblikkelig virkning.

5. Røyking
Det er røyking forbudt i alle våre hytter. Overtredelse vil medføre en bot på kr. 3000,- for å dekke utgifter til grundig nedvask, rens av gardiner, sofa o.l.

6. Hunder, katter og andre kjæledyr på camping
Det må vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Dyrets eier er ansvarlig for at kjæledyrets adferd er akseptabel på en campingplass. All avføring som kjæledyret legger fra seg skal fjernes av dyrets eier. Det gjelder både på plassen og langs veier og stier hvor det ferdes andre.
Alle hunder og katter på plassen skal holdes i kort bånd hele året, også utenom den generelle båndtvangstiden. Andre kjæledyr skal også holdes i bånd eller oppbevares i egnet innhegning/bur.
Av hensyn til andre gjester er det ikke tillat å medbringe dyr inn på fellesanlegg. Regelen gjelder selvfølgelig ikke førerhund.

7. Lek og ballspill
All bruk av lekeplass, brygge, båter, vanntrampoline mv. skjer på eget ansvar. Lekeplassen skal ikke brukes etter kl. 21.00.
Ballspill skal foregå på egne arealer for dette og ikke mellom vognene. Det er forbudt med spill eller lek som kan være sjenerende eller farlig for andre. Steinkasting på campingplassen er ikke tillatt, heller ikke på badeplassen eller på bryggene. Lek skal ikke foregå inne på sanitæranlegg.

8. Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.

9. Avfall
Avfall legges i avfallsdunkene og kildesorteres etter gjeldene regler. Det er kun tillatt å kaste normalt husholdningsavfall og småavfall som går i en bærepose. Resten må kjøres til miljøstasjon/ gjenvinningsstasjon.

10. Vask
Bilvask, personlig vask, klesvask, oppvask og skylling skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene.

11. Ankomst
Innsjekk på hytte eller campingtomt skjer fra klokken 15.00, om annet ikke er avtalt på forhånd.

12. Rent og ryddig

Dersom ikke annet er avtalt, skal campingtomten eller boenheten forlates ren og ryddig, og senest kl. 11.00.

13. Salg av varer og tjenester
Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.

14. Ansvar
Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler.

Ha et fint opphold her hos oss!

Handlekurven din er tom.

Tilbake til butikken