SOLPLASSEN CAMPING

Ordensreglement

SOLPLASSEN CAMPING

Ordensreglement

 1. Ro om natten
  Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro, og det skal vises størst mulig hensyn til andre gjester.
 2. Bilkjøring
  Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet. Mellom kl. 23.00 og 07.00 er det ikke tillatt med kjøring inne på campingplassen. Biler kan i dette tidsrommet parkeres på parkeringsplass utenfor campingplassen mot avgift.
 3. Parkering
  Det er kun tillat å parkere 1 bil per campingenhet. Det er heller ikke tillat å parkere hengere og båter på plassen eller parkeringsplassen. Kontakt resepsjonen ved behov for ekstra parkering.
 4. Bortvisning
  Personer som opptrer overstadig beruset, viser usømmelig opptreden, skaper bråk eller på annen måte er til sjenanse for andre på campingplassen, kan bortvises med øyeblikkelig virkning.
 5. Røyking

Det er røyking forbudt i alle våre hytter. Overtredelse vil medføre en bot på kr. 3000,- for å dekke utgifter til grundig nedvask, rens av gardiner, sofa o.l.

 1. Hunder, katter og andre kjæledyr på camping
  Det må vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Dyrets eier er ansvarlig for at kjæledyrets adferd er akseptabel på en campingplass. All avføring som kjæledyret legger fra seg skal fjernes av dyrets eier. Det gjelder både på plassen og langs veier og stier hvor det ferdes andre.

Alle hunder og katter på plassen skal holdes i kort bånd hele året, også utenom den generelle båndtvangstiden. Andre kjæledyr skal også holdes i bånd eller oppbevares i egnet innhegning/bur.

Av hensyn til andre gjester er det ikke tillat å medbringe dyr inn på fellesanlegg. Regelen gjelder selvfølgelig ikke førerhund.

 1. Lek og ballspill
  All bruk av lekeplass, brygge, båter, vanntrampoline mv. skjer på eget ansvar. Lekeplassen skal ikke brukes etter kl. 21.00.

Ballspill skal foregå på egne arealer for dette og ikke mellom vognene. Det er forbudt med spill eller lek som kan være sjenerende eller farlig for andre. Steinkasting på campingplassen er ikke tillatt, heller ikke på badeplassen eller på bryggene. Lek skal ikke foregå inne på sanitæranlegg.

 1. Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.
 2. Avfall
  Avfall legges i avfallsdunkene og kildesorteres etter gjeldene regler. Det er kun tillatt å kaste normalt husholdningsavfall og småavfall som går i en bærepose. Resten må kjøres til miljøstasjon/ gjenvinningsstasjon.
 3. Vask
  Bilvask, personlig vask, klesvask, oppvask og skylling skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene.
 4. Ankomst

Innsjekk på hytte eller campingtomt skjer fra klokken 15.00, om annet ikke er avtalt på forhånd.

 1. Dersom ikke annet er avtalt, skal campingtomten eller boenheten forlates ren og ryddig, og senest kl. 11.00.
 2. Salg av varer og tjenester
  Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.
 3. Ansvar
  Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler.
 4. Klage                                                                                                                                                                                                                          Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet, innen rimelig tid, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon innen fristen vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Ha et fint opphold her hos oss!