SOLPLASSEN CAMPING

Brannregler

SOLPLASSEN CAMPING

BRANNREGLER

  1. Bålbrenning og bruk av engangsgrill på området er forbudt. Ved bruk av stående grill skal den stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm. Grillkull og aske skal være kald før den tømmes i egen beholder (ikke sammen med vanlig avfall) på et anvist og brannsikkert sted.
  2. Grilling må kun skje utendørs.
  3. kokekar o.l. skal settes minimum 60 cm fra teltduk etc.
  4. Våre gjester er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med hvor brannslokningsutstyr er plassert.
  5. brennbare væsker og gasser skal plasseres på en sikret måte.

SE TAVLE UTVENDIG VED RESEPSJON ANGÅENDE BRANNINSTRUKS.